Pengetahuan

Pengertian Sosiologi Agama

Sosiologi Agama merupakan bentuk hubungan antara Negara dan agama di Negara-negara barat dianggap sudah selesai dengan sekularismenya atau pemisahan antara agama dan Negara. Dalam polah ubungan ini, agama tidak bias lagi memperalat Negara untuk melakukan kedzaliman atas namaTuhan; demikian pula Negara tidak lagi bias memperalat agama untuk kepentingan penguasa. Ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan Negara ini diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara islam.
  • 3 min read
  • Feb 18, 2021