3 Teks Pidato Bahasa Jawa tentang Kegiatan di Sekolah

  • 3 min read
  • Des 23, 2020

Setiap kegiatan sekolah memiliki gaya atau model perayaannya sendiri – sendiri mulai dari lomba, makan bersama dll. Namun, pasti adanya sambutan inilah teks pidato bahasa jawa.

Teks pidato bahasa jawa sangatlah unik dan lucu, namun berwibawa karena pidato atau orasi bahasa jawa terkadang digunakan pada acara lokal saja.

Namun, ternyata pidato bahasa jawa pada lingkungan formal juga membuat pidato ini semakin unik dan banyak digemari inilah teks pidato bahasa jawa.

Teks Lomba Pidato pada peringatan Bulan Bahasa

Assalamua’alaikum. Wr. Wb.

Ingkang kula kurmati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Genteng, Bapak H. Saroni,
Spd.MM

Kapindho, ingkang kula kurmati Bapak / Ibu Guru Staff TU SMP Negeri 1 Genteng

Lan rencang-rencang sedaya ingkang kula tresnani

Sepisan mangga kita panjataken syukur dhumateng Allah SWT, ingkang hidayah kanggo
kita sedaya, sehingga bisa kumpul teng mriki kanthi kawentenan sehat wal’afiat.

Shalawat sarta salam tetep dhateng junjungan kita sedaya Nabi Muhammad SAW, ingkang sampun mbeta kita saking jaman jahiliyah tumuju jaman terang tarwaca.

Kaping kalih teng mriki ajenge menehi pidhato seputar Wulan Bahasa ingkang diadalalen teng SMP Negri 1 Genteng.

Wulan Bahasa yaiku wulan ingkang diisi lomba-lomba kang kesangkutan kaleh pelajaran Bahasa Indonesia. Uga pangetan kanggo Dina Pahlawang teng Indonesia.

SMP Negeri 1 Genteng niki ngawontenaken pangetan wulan bahasa ingkang isi lombane
yaiku lomba madhing lan lomba maca geguritan.

Lomba madhing ketentuane lebare mboten angsal lebih saking 2 meter, kedah enten karikature, lan dihias sak sae-saenipun.

Pangetan wulan bahasa katah manfaatipun kanggo siswa-siswi SMP Negeri 1 Genteng. Lan
bisa ningkat akeh sesarengan antawasipun sarencang.

Baca Juga :  Hari Festival Makanan: inilah makanan Khas Jawa Timur

Para rawuh ingkang kula kurmati, ingkang akhir sebagai atur kula, mugi-mugi pangetan
wulan bahasa niki diparingi kelancaran kaleh Gusti Allah SWT.

Kintenipun cekap semanten atur kula sedaya kalepatan nuwun agungipun pangapunten.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Baca juga : Teks Pidato Bahasa Inggris tentang Pendidikan Nasional Indonesia

Teks Pidato bahasa Jawa tentang Perpisahan Sekolah

Assalamualaikum Wr. Wb.
Nuwun Bapak/Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, tamu undhangan, Bapak/Ibu Guru saha karyawan ingkang kula hormati, adhik-adhik kelas tuwin rencang-rencang ingkang kula tresnani.

Puji syukur konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, awit ing wekdal menika kita sedaya taksih pinaringan rahmat saengga ing wekdal menika kita saged makempal kanthi pinaringan karaharjan.

Kula minangka wakil saking siswa kelas IX, ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami dhumateng Bapak Ibu Guru, awit saking sih katresnan anggenipun nggulawentah dhumateng kula sekanca, saengga saged ngrampungaken kewajiban anggen kula sakanca ngangsu kawruh wonten ing pawitan menika.

Kula sakanca naming saged memuji, mugi-mugi sedaya amal lan kesaenan Bapak Ibu Guru pikantuk pinwales saking Gusti Allah ingkang Maha Agung, saha tansah pinaringan kasarasan, kawilujengan lan ketentreman saengga saged nggulawentah dhateng adhik-adhik sedaya ngantos dumugi paripurna kanthi biji ingkang maremaken.

Mboten kesupen kula sakanca ugi nyuwun pangapunten, awit kula sakanca asring ndamel Bapak Ibu duka lan kuciwa, awit saking atur saha solah bawa kula sakanca ingkang mboten mranani penggalih panjenengan sedaya.

Dhumateng Bapak/Ibu Guru lan adhik-adhik sedaya, sepisan malih kula ndedonga mugi tansah pinaringan rahmat saha barokahing Gusti Allah, Amin..

Baca Juga :  Pidato Bahasa Inggris tentang Pendidikan beserta Artinya

Wasana cekap semanten atur kula, menawi kathah kalepatan atur saha solah bawa ingkang boten mranani penggalih, kula nyuwun pengampunten.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Baca juga : Teks pidato bahasa inggris tentang bahaya merokok

Teks Pidato Bahasa Jawa tentang Pindah Sekolah

Assalamualaikum WR WB

Ingkang kinurmatan bapak kepala sekolah

Bapak ibu guru serta staf ingkang kulo hormati ugi

Lan rencang-rencang sedoyo ingkang kulo tresnani

Langkung rumiyin kito sedoyo ngucapaken roso syukur kito dumatheng allah swt, ingkang sampun maringi kita sedaya pinten-pinten kanikmatan soho karohmatan dumatheng kito sedaya.

sehingga kita sedoyo saget makempal ing acara perpisahan sekolah.

Ingkang ongko kalih inggih puniko, sholawat ugi salam mugio tetep tercurah dumatheng junjungan kito nabi muhammad Saw ingkang sampun bero agama islam niki kanthi sae, lan mugio kito sedoyo angsal syafaat ing dinten kiamat amin ya rabbal alaminnn.

Sak derengipun kulo matur, kulo aminangkani wakil siswa siswi sekolah mriki badhe nyampaekken pidato dumatheng hadirin sedoyo, tmenipun yoiku “Perpisahan Sekolah”.

Hadirin ingkang kulo hormati, Pendidikan sekolah kui penting, ananging akeh bocah sing medot sekolah milih dadai wong nganggur.

Tapi kui sebenere salah. Niki kulo lan rencang-rencang wis liwati nganti dina iki kita arep kanggo gapura perpisahan lan bakal langkah ing perjalanan urip anyar ing ngarep.

Sajrone wektu iki kita kabeh bisa gawe kesalahan apa sengaja utawa ora kanthi sengaja, kulo sedoyo ngaturaken maap ing kang sak katah-katahipun sangking ati kawula.

Mugio panjenengan sedoyo ngapuro dathegn kulo lan rencang rencang kawula.

Ingkang sepisanan kita ngaturaken panuwun dhumateng guru ingkang sampun sabar lan sabar nuntun kita ngagem ilmu.

Baca Juga :  3 Teks Pidato tentang Pendidikan yang Terbaru di 2020

ibu guru sing kita cilaka, kaya kita banget nakal, banget egois. Sepisan maneh aku makili kanca-kanca kabeh njaluk apologize kanggo bapak ibu guru kene.

Kepiye kita kabeh, muga-muga kita bisa dadi wong sing migunani kanggo agama lan negara lan bisa ngrampungake cita-cita sing kita ngimpi kasebut.

Cukup mekaten ingkang saget kulo aturaken, muga-muga pamitan iki ora dadi pamitan langgeng kanggo kabeh kita.

Lan muga-muga kita isih bisa nglumpukake, menehi salam, lan ngganti smiles sanajan kita ketemu sekolah ing luar.

Kula nyuwun pangapunten menawi wonten kesalahan nyampurnakaken pidato punika, tembung pungkasan …

Wassalamualaikum WR WB.

Baca juga : Teks pidato tentang peringatan hari pendidikan nasional

Demikianlah Teks pidato bahasa jawa yang dapat kamu gunakan pada kegiatan sekolah kamu.

Jangan lupak share dan berikan komentar ya agar bisa bermanfaat juga komentar dari anda sangat berharga bagi kami. Terimakasih.