Soal Harian:40 Soal Matematika Kelas 5 SD Semester 1

  • 3 min read
  • Des 08, 2020

Specialdays.id – Halo, sahabat Spesial kali ini saya akan menulikan tentang bank soal matematika kelas 5 SD Sekolah Dasar di bawah ini dengan benar ya!

Soal Matematika Kelas 5 SD / MI semester 1

Soal Pilihan Ganda / Multiple Choice

Pilih a, b, c, d Jawaban yang benar dan beri tanda silang (x)!

1. 225 x (83 x 42) = (225 x n) x 42 nilai dari n ialah ….
a. 8
b. 80
c. 83
d. 800

2. 25 x ( 38 + 765) = (25 x 38) + (n x 765) pada n  mempunyai nilai….
a. 20
b. 25
c. 38
d. 765

3. 475 Apabila dibulatkan kedalam ratusan terdekat maka akan menjadi ….
a. 400
b. 500
c. 480
d. 470

4. Apabila dijadikan bilangan bulat maka hasil dari penjumlahan 362 + 526 ialah….
a. 810
b. 800
c. 900
d. 910

5. Dari Faktor 10 ialah….
a. 2
b. 2 dan 5
c. 1, 2, 5, dan 10
d. 2,5 dan 10

6. Dari Faktor prima 20 ialah….
a. 2 dan 5
b. 2, 3, dan 5
c. 5
d. 3

7. Dari hasil Faktorisasi prima dari 140 ialah….
a. 2² x 5 x 7
b. 2² x 3 x 5 x 7
c. 2 x 3² x 5
d. 3² x 5

8. Dari FPB  70 dan 105 ialah….
a. 2,5 dan 7
b. 5 dan 7
c. 2 dan 7
d. 7

9. Hasil dari KPK  35 dan 42 ialah….
a. 180
b. 210
c. 230
d. 240

10. 10 + (-4) – (-9) = ….
a. 15
b. -15
c. 3
d. -3

11. 27 : (-3) x 4 = ….
a. 36
b. -36
c. 7
d. -7

12. √ 1.444 = …
a. 22
b. 28
c. 32
d. 38

13. 43 – (-25) = ….
a. -58
b. 68
c.18
d. -68

14. 8.675 : 28 = n, berapakah nilai dari n ialah ….
a. 300
b. 400
c. 310
d. 450

Baca Juga :  30 Soal PTS PAI Kelas 3 Semester 1 baik K13 dan KTSP

15. FPB dan KPK dari 60 dan 48 ialah ….
a. 815 dan 12
b. 124 dan 10
c. 240 dan 6
d. 420 dan 6

16. 9 x (8 + 6) = (9 x 8) + (9 x 6)
Maka dari pernyataan itu menggunakan sifat ….
a. komutatif
b. asosiatif
c. distributif
d. komunikatif

17. Bilangan prima yang terletak diantara 20 dan 30 ialah…
a. 21 dan 23
b. 23 dan 25
c. 23 dan 27
d. 23 dan 29

18. Pesawat terbang mampu menempuh jarak 600 km dengan kurun waktu 45 menit. Maka kecepatan rata-rata dari pesawat tersebut ialah….
a. 700 km/jam
b. 750 km/jam
c. 800 km/jam
d. 850 km/jam

19. Ada sebuah bus yang pergi dari kota A pukul 08.15, dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Bus itu sampai di kota B pukul 10.35. Maka Jarak kota A dan B ialah = . . . km.
a. 100
b. 105
c. 110
d. 115

20. Jumlah pada sisi sejajar dari sebuah trapesium ialah 320 cm. Dengan ketinggian 15 cm. Maka luasnya ialah….
a. 4.800 cm²
b. 2.400 cm²
c. 2.500 cm²
d. 4.500 cm²

21. Hasil dari operasi 150 – 325 + 1.820 adalah ….

a. 1.525

b. 1.725

c. 1.625

d. 1.645

22. 65 x 86 – 4.172 + ( – 1.234 ) = …..

Hasil dari operasi hitung campuran di atas adalah ….

a. 421

b. 184

c. 125

d. 144

23. 4.245 – 12.000 : 10 x 3 = ….

Hasil dari operasi hitung campuran di atas adalah ….

a. 645

b. 7.845

c. -7.845

Baca Juga :  3 Teks Pidato tentang Pendidikan yang Terbaru di 2020

d. 525

24. Bu Santi pada hari minggu mempunyai hutang di warung sebesar Rp. 15.000,00. Pada hari selasa ia membawa uang Rp. 50.000,00 untuk membayar hutangnya sekalian ia berbelanja lauk pauk sebesar Rp. 20.000,00. Sisa uang yang di bawa Bu Santi adalah ….

a. Rp. 30.000,00

b. Rp. 15.000,00

c. Rp. 25.000,00

d. Rp. 5.000,00

25. Bayu mempunyai 6 kotak kelereng. Setiap kotak berisi 125 kelereng. Bayu ingin membagikan kelerengnya kepada 10 temannya secara sama rata. Maka setiap teman Bayu akan mendapatkan ….

a. 60

b. 100

c. 65

d. 75

26. Sebuah ubin di ruang tamu berbentuk segi empat mempunyai luas 625 cm². Panjang sisi ubin tersebut adalah ….
a. 12
b. 15
c. 25
d. 30

27. √ 841 + √ 289 – 39 = ….
Hasil dari operasi hitung di atas adalah ….
a. 7
b. 8
c. 9
d. 6

28. √ b + 25 = 55
Bilangan yang tepat untuk mengganti huruf b pada operasi hitung di atas adalah ….
a. 30
b. 600
c. 90
d. 900

29.  35² – √ 625 x √ 1.024 = ….
Hasil dari operasi hitung di atas adalah ….
a. 375
b. 475
c. 525
d. 425

30. 5.236 – √ 196 x √ 256 = ….
Hasil dari operasi hitung di atas adalah ….
a. 712
b. 5.012
c. 4.912
d. 5.432

31. …… km / 3 jam = 80 km/jam
Angka yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah ….
a. 200
b. 180
c. 240
d. 360

32. Pak Bayu mengendarai motor dengan kecepatan 40 km/jam. Pak Bayu telah mengendarai motornya selama 2 jam. Maka jarak yang ia tempuh adalah ….
a. 20 km
b. 45 km
c. 80 km
d. 120 km

Baca Juga :  Bank Soal PAI SD Kelas 6 Semester 2 KTSP

33. 135.000 m/180 menit = ….. km/jam
a. 45
b. 50
c. 55
d. 30

34. Pak Jaka mengendarai mobil dengan kecepatan 70 km/jam untuk ke kota Gorontalo . Ia akan menempuh jarak 105 km. Jika ia berangkat pukul 10.00, maka ia akan sampai pada pukul ….
a. 12.00
b. 11.00
c. 12.30
d. 11.30

35. Jarak desa Sukamaju dan desa Makmurjaya adalah 90 km. Jika Bagas mengendarai sepeda motor dari desa Sukamaju ke desa Makmurjaya dengan kecepatan 45 km/jam. Maka Bagas untuk sampai ke desa Makmurjaya butuh waktu …..
a. 1 jam
b. 2 jam
c. 3 jam
d. 0,5 jam

36. Bangun layang-layang terdiri dari ….
a. 5 sisi
b. 3 sisi
c. 6 sisi
d. 4 sisi

37. Bangun layang-layang mempunyai simetri lipat sebanyak ….
a. 4
b. 2
c. 1
d. 3

38. Luas layang-layang yang mempunyai panjang diagonal 12 cm dan 20 cm adalah …. cm²
a. 120
b. 240
d. 60
d. 480

39. Untuk mencari luas layang-layang digunakan rumus
a. P x l
b. d1 x d2 x 2
c. d1 x d2 : 2
d. a x t : 2

40. Sebuah trapesimum yang mempunyai luas 450 cm² dan tinggi 18 cm. Maka panjang sisi a dan b trapesium tersebut bisa mempunyai panjang masing-masing ….
a. 16 cm dan 12 cm
b. 13 cm dan 12 cm
c. 28 cm dan 22 cm
d. 30 cm dan 25 cm

Baca Juga : Bank soal Matematika kelas 4

Itu tadi Bank Soal matematika kelas 5 Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah. Selamat mengerjakan Soal Matematika kelas 5 SD ini dan semoga lancar.